بخش ادبی
برای آوارگی

برای آوارگی

اگر هر آواره با خود شعری بیاورد چه خواهد شد؟ آیا اروپا دیوان بیدلی نخواهد بود با کلماتی گیج و عمیق با حرف هایی از تاک های دمشق و بلخ مدیترانه چطور دلش آمد تو را با شعرهایت غرق کند دریا چگونه توانست این همه شعر را بنوشد و مست نشود ... گلویت اینجا می خشکد نه آب معدنی...

شب یلدا

شب یلدا

محمدکاظم کاظمی اینجا، در این تلاقی خون‌ها و شیشه‌ها شب‌های بد بلندترند از همیشه‌ها شب‌های بد بلندترند از همیشه‌ها تا آب این درخت بخشکد به ریشه‌ها امشب بدون جامه بخوابی بلندتر بر روی روزنامه بخوابی بلندتر دار و صلیب و قبر ببینی زیادتر خواب پلنگ و ببر ببینی زیادتر وقتی...

دوست دارم غزلم تار تبسم بزند

دوست دارم غزلم تار تبسم بزند

سید ضیاالحق سخ دوست دارم غزلم تار تبسم بزند پنجه در ب فروخورده ى مردم بزند ببرد عربده ها را به فراسوى قفس خيمه بر گستره ى جشن ترنم بزند دوست دارم غزلم، موج زند موج زند تا به هر دل كه رسد، طبل تلاطم بزند دوست دارم كه كسى شعر مرا مى نوشد نكند ميل دگر لب به لب خُم بزند...

عشق چون شعله زند

عشق چون شعله زند

تیرماهان شفقِ صبح که زر می ریزد دختر رز به لب جام گهر می ریزد عشق چون شعله زند جان مرا دریابد با همان شور و قیامی که سحر می ریزد عشق چیست؟ این چه سوالی ست؟ که غم می پرسد این همان خون سیاهی ست جگر می ریزد این همان موج دمانی ست خروشی دارد این همان اشک گدازی ست بشر می...

هرزه گیاه

هرزه گیاه

بهرام هیمه وقتی رها شد از دگران سمت ماه رفت با خاک و گرد در دل یک جاده راه رفت خون چکه چکه تا به کجا امتداد داشت تعقیب کرد تا سر یک حلقه چاه رفت... با یک پسر کنار خیابان نشست و بعد با دختری به جاده ی سرد و سیاه رفت گل را ندید و خاطر احوال پرسی- هرزه گیاه در بر هرزه...

غزل مثنوی

غزل مثنوی

نصیر نیندرتال  - در رثای عفیف باختری پرنده باد رسیده، پرنده‌ها تنهاست پرنده قصه‌ی تلخ همیشه رفتن هاست ببین بدون‌ تو در کوچه‌های سرد مزار فقط حضور غم است و طلوع شیون هاست و بعد رفتن تو شاعران چه منزوی اند و در گلوی غزل ازدحام سوزن هاست بیا که باور ما را شکست رفتن تو...

مردگان

مردگان

محمدحسین محمدی جنازه‌های‌مان را از بین چاه كشیدند و همراه خودشان بردند. بعد از چند روز، پایْ كه روی‌مان مانده شد، بیدار شدیم گفتم: «ما را یافتند.» پدر گفت‌:‌ «آسوده بودیم، باز جنجال شد.» كاكایم گفت: «ها، ما را یافتند.» پدر دوباره گفت: «نمی‌فهمند كه مرده‌ها را نباید...

دسته‌ها

بایگانی‌ها