دربارۀ فردا و کلوب فرهنگی هنری «فردا» در سویدن

 

مجلۀ فردا

فـــردا مجلۀ روشنگر، ملی و آينده­ نگر است که فقط به قاطبۀ ملت افغانستان متکی است. فـــردا وابسته هيچ جريان سياسی نيست و مشی مستقلش را که دفاع از دموکراسی و آزادی­­های اساسی مردم است اشاعه و تبليغ می کند. فـــردا مدافع فرهنگ ملی و انسانی است و هرگونه تنگ ­­­­­­­­نظری قومی، فرقه ای و عقيدتی را رد می­کند. فـــردا منشأ حاکميت ملی را اراده بالاستقلال مردم افغانستان می­داند و از همين موضع در پی حل مشکل کنونی وطن ماست. فـــردا هوادار عدالت اجتماعی، و تساوی کامل فرصتها و امکانات برای تمام اقشار، گروه­ها و لايه ­های اجتماعي است و از همين خواستگاه به مسايل عمومی می­نگرد. فـــردا مجله اي است انتقادی، اجتماعی و فرهنگی و متعهد در برابر آرمان­­های دموکراتيک که در شهر استکهلم از سوی کلوب فرهنگی هنری «فردا» در سویدن هر دو هفته يکبار نشر می­ شود.

شمارهء اول فردا در تابستان سال ۱٩٩٧ ، بصورت چاپی به نشر رسيد.

کلوب فرهنگی هنری «فردا» در سویدن 

(سپتامبر سال ۱٩٩٧)

در شرايط بحرانی کنونی که روحيه عدم اعتماد، شقاق و چند دستگی بر هموطنان ما سايه افگنده و به تبع جنگ داخلی، به گروه­های مختلف تقسيم شده ­ايم ما اعضای «کلوب فرهنگی هنری فردا در استکهلم ـ سويدن» حل دشواری­های ياد­­­­شده را در مشترکات فرهنگی احاد و عناصر ساختاری ملت خود سراغ می­گيريم و به جد معتقديم که علی­رغم سلطه زيانبار جهل و تعصب و کوتاه انديشی عده­ای فرهنگ ستيز بر سياست های رسمی و غيررسمی کشور ما، فقط تکيه بر سنن وارزشهای والای ملی، تاريخی، مذهبی، منطقه­ای و جهانی قادر است که دره­ های تنافر را بين ما پر­ کند و وجدان مشترک ملی را احيا نمايد.

ازهمين سبب ما به «قلم» اين شريفترين و بهترين کار افزار انسانها اقتدا کرده ايم و می­کوشيم از راه تشکل و توحيد فرهنگيان ما از تمام گروه های قومی و مذهبی تا جايی که مقدور است مواضع متفاوت را با هم نزديک کنيم، موارد وفاق ملی ـ ميهنی را بالا بکشيم و بر خط کشی های حقار تبار موجود خط بطلان بکشيم.

سمت گفتمان ما، عقلانيت روشنمند است که جوهر همسويی های جهاني است. ما به اتکای اعلاميه حقوق بشر، بخصوص مفاهيم فرهنگی مندرج در آن، می­کوشيم اين تعادل در جامعه را پی بگيريم و بر دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی مهر تائيد بگذاريم.