غزل

دسامبر 2, 2019 by

عمرالدین نوشین ( ادبیات معاصر تاجکستان) *************** تیرماهان شفقِ صبح که زر می ریزد دختر رز به لب جام گهر می ریزد عشق چون شعله...

read more

بازوی بریده (بخش بیست و نهم)...

دسامبر 2, 2019 by

محمد اکرم عثمان *************** رحیم تمام آن رویداد ها را از نظر میگذراند و بیش از پیش بهت زده میشود. کابل مبدل به دریایی گل آلود ،...

read more

د ښځو شکوه

دسامبر 2, 2019 by

گل پاچا الفت *************** بادونه د خزان غوټۍ خندا ته نه پرېږدي ظالم صیاد بلبله د ګل خوا ته نه پرېږدي اختیار مې د ځان نه شته دی د...

read more

غزل

دسامبر 2, 2019 by

بهرام هیمه *************** وقتی رها شد از دگران سمت ماه رفت با خاک و گرد در دل یک جاده راه رفت خون چکه چکه تا به کجا امتداد داشت...

read more

غزل مثنوی

دسامبر 1, 2019 by

نصیر نیندرتال *************** در رثای عفیف باختری پرنده باد رسیده، پرنده‌ها تنهاست پرنده قصه‌ی تلخ همیشه رفتن هاست ببین بدون‌ تو در...

read more

مردگان

دسامبر 1, 2019 by

محمدحسین محمدی *************** 1 جنازه‌های‌مان را از بین چاه كشیدند و همراه خودشان بردند. بعد از چند روز، پایْ كه روی‌مان مانده شد،...

read more

سخن مدیر مسئول

دسامبر 1, 2019 by

خوانندگان گرامی فردا، خوشحالیم که با نشر (بیست و پنجمین شماره) دور دوم مجلهٔ انترنتی فردا، در خدمت شما قرار داریم. از ابتدای امر بر...

read more

غزل

دسامبر 1, 2019 by

فرید اروند *************** بگذار خنده های تو در من عسل شوند بگذار گریه های تو در من غزل شوند بگذار یاد وخاطره‌ی عشق های مان آمیزه‌ی...

read more

غزل

دسامبر 1, 2019 by

فردوس اعظم *************** در خانهٔ دل است فقط در کتاب نیست! این یک حقیقت است خدا در حجاب نیست! نقّاشْ تا شدیم فقط درد می‌کشیم...

read more

زل

دسامبر 1, 2019 by

سهراب سیرت *************** شده است لانهٔ صد عنکبوت حنجره‌ام فقط سکوت تنیده است بین چنبره‌ام خودم درون خودم دفن کرده‌ام خود را بدل شده...

read more

غزل

دسامبر 1, 2019 by

حسیب نیما *************** دهانِ تلخ و دلِ تنگ، در کنار شبم مرا چراغ بپوشان که سنگسار شبم دوکفش روز به من هدیه کن که کوچ کنم که...

read more

غزل

دسامبر 1, 2019 by

روح الامین امینی *************** در را گشودم پشت در، جای تو خالی بود تنهاییم در پشت در، مرگِ مثالی بود یک قاب خالی -عکسِ من بر روی...

read more

(…)

دسامبر 1, 2019 by

فریبا حیدری *************** آدرسی کف دستم زن روبرویم روزنامه می‌خواند چرت می‌زند کناری ام که جوانتر است در قطاریم هرسه در راهی که...

read more

کمی باران …

دسامبر 1, 2019 by

حمیرا نکهت دستگیر زاده *************** صد کویر آورده ای اکنون کمی باران بیار اندکی آواز بر پهنای نیزاران بیار اینقدر آزردگی و...

read more

چیستی هایکو ( بخش دوم)...

دسامبر 1, 2019 by

مسیح طالیبان *************** فرمِ درونی هایکو چگونه فُرمی است ؟ اما در فرم درونی هایکو ما با دو ایماژ و یا تصویر روبرو هستیم که این...

read more

مرگ یک کارمند

دسامبر 1, 2019 by

  داستان کوتاه از انتون چخوف گزارنده به فارسی: حضرت وهریز ***************  یک شام خوش، ایوان دِمیتری وِیچ چِرویاکُف، که به همان...

read more

دشپی ماشوم شمه زه...

دسامبر 1, 2019 by

پیر محمد کاروان ( ادبیات پشتو) *************** کله چې لمر په کلي سر ووهي او شپه د وړانګو په خنجر ووهي په تودو شونډو پېزوانونه ښکل کړي...

read more

بازوی بریده ( بخش بیست و نهم)...

دسامبر 1, 2019 by

محمد اکرم عثمان *************** کمتر کسی به اندازۀ آغاگل به بی برگشت بودن و گذرابودن لحظه های عمر پی برده بود. بنابرآن خودرا آماده...

read more

غزل

دسامبر 1, 2019 by

سخی ظفری *************** محبوس بین کالبدی رو به نیستم در این جنازه‌خانه مگر چند زیستم؟ دنیا چه داشت پشت نقابش که من در آن از لحظه‌ای...

read more

غزل

دسامبر 1, 2019 by

صوفی احمد علی قندهاری *************** عشق را نازم که با گردون کند مردانه جنگ عقل دارد چون زنان اندر ميان خانه جنگ يک نظر از ديدۀ غيرت...

read more