پنج مشکل بنیادین روشنفکر افغانستان

روشنفکر دوران ما روشنفکر مرضی است.ما باید این مرض ها را جدی بگیریم.چرا مقلد هستیم؟چرا مستبدالرأی هستیم؟چرا نمی اندیشیم؟چرا با حذف دیگران شاد می شویم؟ روشنفکر اگر میخواهد روشنفکر شود،چاره ای ندارد مگر اینکه خود را در تمام ابعاد بشکند و تازه کند.مومیایی های دیرمانده را بتراشد تا چهره و اندامش با حرکت و همسویی با دیگران،شکوفا شود.از برکه های منفرد برخیزد و به دریاهای مردم شناور شود.آنکه خود را از دست و از پا شکسته است،

 • بخش ادبی
 • نقد و نگارش
 • بخش اجتماعی
 • بخش سیاسی
 • بخش تاریخی

اگهی

مدیریت مجله فردا

سخن مدیر مسئول

جامعه وقتی فرزانگی و سعادت می یابد که مطالعه، کار روزانه اش باشد. "سقراط"

جشنواره

اعلان نتایج داوری

غربت

فردوس اعظم- تاجکستان این دست غربت است که با مشت می زند روح مرا، بدون صدا مشت می زند از لابلای...

Loading

 چگونه گی رسانه ها

پرتو نادری  چگونگی رسانه ها و ثرگذاری آن ها بررشد بشری افغانستان کودتای کمونيستی 1978 و نشرات...

Loading

ادبیات

2019 -2020

دیدگاه ها

کلیسای جامع

هر پاییز باران باز می گردد همان ابر سیاه – خاکستری برج را می بُرد و شناور می رود پاره ای وقت ها...

 • ادبیات پشتو
 • مقالات پشتو
 • داستان کوتاه

هنر و فرهنگ

داستان کوتاه

ادبیات و شعر

دیدگاه ها

غزل

فرید اروند بگذار خنده های تو در من عسل شوند بگذار گریه های تو در من غزل شوند بگذار یاد وخاطره‌ی...

 • پر بیننده ترین شعرها
 • ادبیات جهان
 • ادبیات معاصر ایران
 • ادبیات معاصر تاجکستان

کلیسای جامع

هر پاییز باران باز می گردد همان ابر سیاه – خاکستری برج را می بُرد و شناور می رود پاره ای وقت ها...

Loading
Loading
Loading