تماس با مدیریت فردا

صاحب امتیاز: کلوب فرهنگی فردا در سویدن
مدیر مسوول: رحیم غفوری
ایمیل: rahim.ghafori11@gmail.com
پذیرش مقالات و مطالب: info@farda.org
آدرس مجله فردا
پذیرش مقالات و مطالب: info@farda.org
:نشانی دفتر مرکزی در سویدن
B#94e5ffox: 15029,10465 Stockholm
تلفن: 0046704449869

پیام چشمِ مانده بر خلیج

چه غرق بحر باشد زورق من چه رویاروی طوفان‌ها؛ مسحور جزایر، فرو افکنده بادبانِ رام؛ کدام جادو مهار...

برای آوارگی

اگر هر آواره با خود شعری بیاورد چه خواهد شد؟ آیا اروپا دیوان بیدلی نخواهد بود با کلماتی گیج و عمیق...

ما و جامعه مدنی

سیده طالبی به نقل از نشریه ی وزین نون مفهوم جامعه مدنی بیشتر از سایر مفاهیم حوزه علوم انسانی...

Farda

ختم

شهباز ایرج به یادت می‌شود یک روز بارانی به دریا ختم به این صورت برایم می‌شود هر روز دنیا ختم غروب،...

  • ادبیات جهان
  • شعر و ادبیات
  • ادبیات امروز

کلیسای جامع

هر پاییز باران باز می گردد همان ابر سیاه – خاکستری برج را می بُرد و شناور می رود پاره ای وقت ها...

Loading

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

Loading

ما و جامعه مدنی

سیده طالبی به نقل از نشریه ی وزین نون مفهوم جامعه مدنی بیشتر از سایر مفاهیم حوزه علوم انسانی...

نقد مدرن

پنج مشکل بنیادین روشنفکر افغانستان

روشنفکر دوران ما روشنفکر مرضی است.ما باید این مرض ها را جدی بگیریم.چرا مقلد هستیم؟چرا مستبدالرأی هستیم؟چرا نمی اندیشیم؟چرا با حذف دیگران شاد می شویم؟

  • نقد و نگارش
  • بخش اجتماعی
  • بخش سیاسی
  • بخش ادبی
  • بخش تاریخی

ما مقصریم

خالده خرسند هر رقم که به مسله نگاه کنیم ما حق نداریم به ملای هراتی، کابلی، قندهاری، مزاری، بدخشی و...

لحظه یی با عشق

حسیب نیما بی تو ساحل-گرد و ، با تو مرد دریایی شدم عشق را آمیختم با مرگ ، فردایی شدم بیتویی چون...

غربت

فردوس اعظم- تاجکستان این دست غربت است که با مشت می زند روح مرا، بدون صدا مشت می زند از لابلای...

بازوی بریده (بخش هفتم)

محمد اکرم عثمان   اما کریم به حدی از سیاست حذر میکرد که جن از بسم الله! او سیاست بازی را نوعی...

Loading
Loading

مرگ پسرک

تنگ غروب پر فروغ آب در خندق بالا می آید زن آبستن در دشت می رود تو را به یاد می‌آورم نرگس آنگاه‌ که...

مرگ یک کارمند

داستان کوتاه از انتون چخوف گزارنده به فارسی: حضرت وهریز  یک شام خوش، ایوان دِمیتری وِیچ چِرویاکُف،...

Loading
Loading
مجله فردا

صاحب امتیاز: کلوب فرهنگی فردا در سویدن
مدیر مسوول: رحیم غفوری
ایمیل: rahim.ghafori11@gmail.com
پذیرش مقالات و مطالب: info@farda.org
نشانی دفتر مرکزی:
Box: 15029,10465 Stockholm
تلفن: 0046704449869