تماس با مدیریت فردا

صاحب امتیاز: کلوب فرهنگی فردا در سویدن
مدیر مسوول: رحیم غفوری
ایمیل: rahim.ghafori11@gmail.com
پذیرش مقالات و مطالب: info@farda.org
آدرس مجله فردا
پذیرش مقالات و مطالب: info@farda.org
:نشانی دفتر مرکزی در سویدن
B#94e5ffox: 15029,10465 Stockholm
تلفن: 0046704449869

پیام چشمِ مانده بر خلیج

چه غرق بحر باشد زورق من چه رویاروی طوفان‌ها؛ مسحور جزایر، فرو افکنده بادبانِ رام؛ کدام جادو مهار...

برای آوارگی

اگر هر آواره با خود شعری بیاورد چه خواهد شد؟ آیا اروپا دیوان بیدلی نخواهد بود با کلماتی گیج و عمیق...

ما و جامعه مدنی

سیده طالبی به نقل از نشریه ی وزین نون مفهوم جامعه مدنی بیشتر از سایر مفاهیم حوزه علوم انسانی...

Farda

ختم

شهباز ایرج به یادت می‌شود یک روز بارانی به دریا ختم به این صورت برایم می‌شود هر روز دنیا ختم غروب،...

  • ادبیات جهان
  • شعر و ادبیات
  • ادبیات امروز

کلیسای جامع

هر پاییز باران باز می گردد همان ابر سیاه – خاکستری برج را می بُرد و شناور می رود پاره ای وقت ها...

Loading

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

Loading

ما و جامعه مدنی

سیده طالبی به نقل از نشریه ی وزین نون مفهوم جامعه مدنی بیشتر از سایر مفاهیم حوزه علوم انسانی...

نقد مدرن

پنج مشکل بنیادین روشنفکر افغانستان

روشنفکر دوران ما روشنفکر مرضی است.ما باید این مرض ها را جدی بگیریم.چرا مقلد هستیم؟چرا مستبدالرأی هستیم؟چرا نمی اندیشیم؟چرا با حذف دیگران شاد می شویم؟

  • نقد و نگارش
  • بخش اجتماعی
  • بخش سیاسی
  • بخش ادبی
  • بخش تاریخی

ما مقصریم

خالده خرسند هر رقم که به مسله نگاه کنیم ما حق نداریم به ملای هراتی، کابلی، قندهاری، مزاری، بدخشی و...

Loading

اين دنيای مسخره

داستان کوتاه نوشتهء اکــرم عثمان چند سال است که با «يوشيه» مرد شصت و هفت سالهء ايرانی ـ آشوری آشنا...

پس از پنجاه سال

عزیزالله ایما صدای در که بلند شد، صدای پایی از زینه های تخت بام کنار سراچه نیز بلند شد. صدای پا از...

Loading

“فلسفه قصۀ روح روسو”

نیلاب م. ســلام موسیقیدان، نویسنده و فیلسوف فرانسوی ـ ژان ژاک روسو شاید با شخصیت چندین بعدی و...

Loading
مجله فردا

صاحب امتیاز: کلوب فرهنگی فردا در سویدن
مدیر مسوول: رحیم غفوری
ایمیل: rahim.ghafori11@gmail.com
پذیرش مقالات و مطالب: info@farda.org
نشانی دفتر مرکزی:
Box: 15029,10465 Stockholm
تلفن: 0046704449869