محبوبه ابراهیمی

کلمات

پرندگان آذر ماه اند

-گرسنه و سرما خورده-

چنگال هاشان

حلقه زده دور انگشت‌هایم

درامه نمی سازم

انگشت من

دیگر

زیبایی را به حلقه طلا باز نمی گرداند

همه چیز خوب تر شده است

‌ تنها

جای حسرت درد می کند

می شد به جای مشت

باران‌ ببارد بر زلال گونه ها

می‌شد به‌جای لگد

آفتاب بنشیند روی مرمر شانه ها

می شد به جای سنگ ….

می‌شد ….

پرندگان برگشته اند

و حلقه محکم چنگال هاشان

دور انگشت هایم

همه چیز را خوب تر خواهد کرد

باید به فکر زمستان پرندگان باشم

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *