بخش اجتماعی
از جنگ سالارسازی دیروز تا…

از جنگ سالارسازی دیروز تا…

آصف بره کی از جنگ سالارسازی دیروز تا تلاش برای طالب سالارسازی امروز (اهداء به قربانیان حملات اخیر شهریان کابل و سایر نقاط افغانستان) هر زمان که مسله ی همکاری پاکستان در پروسه ی صلح افغانستان مطرح شده است، اسلام آباد در حرف تعهدات بیسابقه سپرده، ولی در عمل کابل...

سیما و ساختار حوزهٔ ما دگرگون ساخته می شود!

سیما و ساختار حوزهٔ ما دگرگون ساخته می شود!

 دکتور سید حمید الله روغ  به اوضاع جاری وطن چگونه بنگریم؟ گفتار بیست و یکم  سیما و ساختار حوزهٔ ما دگرگون ساخته می شود!مجالس مکه و ماسکو اُسوه های یک صلح نزدیک شونده را ترسیم نکرده اند؛ صلح یک «خواندن مجلسی» نیست! مجلس ماسکو پیام و پیامد روشنی نداشت؛ در مجلس ماسکو کسی...

جنگ همیشه جنگ است

جنگ همیشه جنگ است

!جنگ همیشه جنگ است فرق نمیکند جنگ درکجا باشد نتیجه همان یک چیز است. انسان یا درجنگ کُشته میشود ویاعزیزانِ خودرا ازدست میدهد.روزگاری جنگ درویتنام بود.انسانیت ازآن جنگ ها نیز خاطره های تلخ ودرد انگیز فراوان دارد.میدانِ جنگ ازویتنام به افغانستان آمد. ویتنام به آزادی...

گفتیم که در اول جوزا هیچ چیزی رُخ نمی دهد!

گفتیم که در اول جوزا هیچ چیزی رُخ نمی دهد!

دکتور سید حمید الله روغ اوضاع جاری وطن را چگونه دریابیم؟ گفتار بیستم گفتیم که در اول جوزا هیچ چیزی رُخ نمی دهد! ترور های انفرادی که در این روز ها درکابل تشدید شده اند؛ شهادت خانم منگل، مولوی ریحان، کامه وال و دیگران؛ اگر از یکطرف هشدار می دهند که حرکت بسوی خلای قدرت...

خرنامه

خرنامه

هارون یوسفی خرنامه شبی با صاحبم دل وا نمودم شکایت از غم دنیا نمودم به دیوار طویله تکیه کردم دوسه ساعت برایش گریه کردم بگفتم، خر منم یا این و آن است؟ چرا نامم سر هر ناجوان است به من توهین از این بد تر نباشد به او خر گوید و او خر نباشد ببین، بابا غنی را خر بگویند چه...

اطلاعیۀ اتحادیه افغانستان و کشورهای آسیای میانه (ACAA)

اطلاعیۀ اتحادیه افغانستان و کشورهای آسیای میانه (ACAA)

اتحادیه افغانستان و کشورهای آسیای میانه (ACAA)و اتحادیه امور بین‌الملل استکهلم (UF) در این کنفرانس در این کنفرانس خوش آمد می گوید: The Afghanistan and Central Asian Association (ACAA) and Stockholm Association of International Affairs (UF Stockholm) welcome you to the...

کارزار «هرکودک، یک کتاب»

کارزار «هرکودک، یک کتاب»

حضرت وهریز  کارزار «هر باله، بیر کتاب» «هر ماشوم، یو کتاب»، «هرکودک، یک کتاب» و «هرچاغه بر کتاب»   دو و نیم سال پیش ذبیح مهدی با من تماس گرفت و پیشنهاد کرد یک کتاب کودک را که با سه دانشجوی افغانستانی دیگر در توکیو ترجمه کرده بودند، ویرایش کنم. پذیرفتم. ویرایش...

دسته‌ها

بایگانی‌ها