هنر و ادبیات
غزل

غزل

فرید اروند بگذار خنده های تو در من عسل شوند بگذار گریه های تو در من غزل شوند بگذار یاد وخاطره‌ی عشق های مان آمیزه‌ی زبانزد و ضربالمثل شوند پی هم بخند قامت اندوه بشکند پا های این پدیده مغموم شل شوند در هم تنیده فلسفه و عشق در سرم با نیم یک نگاه تو بگذار حل شوند با...

غزل

غزل

حسیب نیما *************** دهانِ تلخ و دلِ تنگ، در کنار شبم مرا چراغ بپوشان که سنگسار شبم دوکفش روز به من هدیه کن که کوچ کنم که سالهاست به بن بستِ بی‌گذار شبم غروب، باغِ به آتش کشیده است، بیا ! کنار شاخهٔ بشکستهٔ انار شبم ببین، تولد گرگِ سیاهِ بدمست است بیا، مترس که...

غزل

غزل

روح الامین امینی *************** در را گشودم پشت در، جای تو خالی بود تنهاییم در پشت در، مرگِ مثالی بود یک قاب خالی -عکسِ من بر روی دیواری- گل‌های آغوش تو هم بر روی قالی بود همراه با ابری سفر کردی که می‌بارید عکس تو در آغوش دریا احتمالی بود ای روح عرفانی؛ تنِ انسانی...

(…)

(…)

فریبا حیدری *************** آدرسی کف دستم زن روبرویم روزنامه می‌خواند چرت می‌زند کناری ام که جوانتر است در قطاریم هرسه در راهی که مورچه ها کشیده اند در جنگل شانه هایم را پاپین می‌کنم چراغ ها را خاموش به فکر آن گوزن غول پیکرم رمیده بود چندی قبل ایستاده بود در میانه راه...

کمی باران …

کمی باران …

حمیرا نکهت دستگیر زاده صد کویر آورده ای اکنون کمی باران بیار اندکی آواز بر پهنای نیزاران بیار اینقدر آزردگی و اینقدر یاس و هراس روزنی بر تیره گیِ شام عیاران بیار بر طلوع مردمی و بر نمای همدمی از نها نگاه زمان پیغام بیداران بیار سرخی تب برتن این کوچه ها جاریست های...

غزل

غزل

صوفی احمد علی قندهاری *************** عشق را نازم که با گردون کند مردانه جنگ عقل دارد چون زنان اندر ميان خانه جنگ يک نظر از ديدۀ غيرت بيا نظّاره کن مست دارد با درو ديوار، در ويرانه جنگ کردم از ساقی سٶال از غلغل مينا که چيست از سيه مستی است گفتا بر سر پيمانه جنگ هر که...

گرگ

گرگ

شریف سعیدی گرگ برای گرگ چه بهتر ز برفِ قله و باد شَوَم به قله‌ات ای ماه هرچه بادا باد عروس کوه شود لخت‌وعور از بهمن اگر که غلت زند روی برف گرگی شاد به کوه گرگ و دو خرگوش خواب رفته به برف به قله ابر و جهان غرق در مِه و آزاد دو گرگ ماده و نر می‌دوند تا قله چه باک اگر که...

در سرزمین کوتاه سرایی هایی نکهت دستگیر زاده

در سرزمین کوتاه سرایی هایی نکهت دستگیر زاده

 پرتونادری در سرزمین کوتاه سرایی هایی نکهت دستگیر زاده گزینۀ شعری حمیرا نکهت دستگیر زاده « شط آبی رهایی» به سال 1369 خورشیدی به وسیلۀ انجمن نویسنده‌گان افغانستان انتشار یافت. با همین نخستین گزینه روشن بود که شاعر جوان و با استعدادی از راه رسیده است که باید مقدمش را...

دسته‌ها

بایگانی‌ها