برای شنيدن اين اشعار به پروگرام Real Player نياز است که با کليک نمودن روی اين نوشتار می توانيد آنرا بدست آريد.

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

فريده انوری || حامد نويد || بهار سـعيد || اکــرم عثمان || رفعت حسينی

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

عزيز شنونده ی زمزمه ها را دعوت می کنيم

 به شنيدن اشعار زيبا به صدای خانم انيسه لطيف درانی

 

 

عاشقانه

ليلا صراحت روشنی

برگها در خاطره ها

حامد نويد

برايم گيريه کن امشب

اقبال رهبر توخی

گريز

سرشار شمالی

لجباز

بهار سعيد

مرگ در ميلاد

لطيف ناظمی

مهربان من

داکتر ناصر اميری

سفر

انيسه لطيف درانی

سر راهی تو

قهار عاصی

 

همه اشعار  بالا

 

صفحهء اول