برای شنيدن اين اشعار به پروگرام Real Player نياز است که با کليک نمودن روی اين نوشتار می توانيد آنرا بدست آريد.

 

 

 

 

 

عزيز شنونده ی زمزمه ها را دعوت می کنيم به شنيدن اشعاری از  بهار ســـعيد به خوانش شخص  شاعر

 

 

افسوس

بهار سعيد

جدا

بهار سعيد

آرزو

بهار سعيد

اشک

بهار سعيد

بهار غم

بهار سعيد

بی بهار

بهار سعيد

چــــادر

بهار سعيد

کــــابل

بهار سعيد

منظر

بهار سعيد

ندايی مادرِ  وطن

بهار سعيد

نفــــاق

بهار سعيد

پيـــــوند

بهار سعيد

شنيده ام که در ديار من....

بهار سعيد

سياه ســـر

بهار سعيد

 

اشعار بهار سعيد در بالا

 

 


فــريده انوری || حامد نويد || اکـرم عثمان || رفعت حسينی


 

 

 

صفحهء اول