برای شنيدن اين اشعار به پروگرام Real Player نياز است که با کليک نمودن روی اين نوشتار می توانيد آنرا بدست آريد.

 

 

 

عزيز شنونده ی زمزمه ها را دعوت می کنيم به شنيدن اشعاری از حامد نـويد به خوانش فـريده انوری و حامد نويد

 

 

 

بت هـــــا

حامد نويد

آبشار خورشيد

حامد نويد

بيداد زمان

حامد نويد

آتش

حامد نويد

آسمائی

حامد نويد

فرشته ی رويا

حامد نويد

 

 

اشعار حامد نويد در بالا

 

 

 


بهـار سعيد || فريده انوری || اکرم عثمان || رفعت حسينی


 

 

 

صفحهء اول