پيام های کلوب قلم

 

 


علی محقق نسب بايد رها شود!
اعلاميهء کلوپ قلم افغانها در سويدن

(اکتوبر 2005)


هشتاد و پنجمين
سالگرد استرداد
استقلال کشور
(اکتوبر 2004)


هشتم مارچ
گامی بلند بسوی آزادی
(مارچ 2004)


بازهم کودک کشی
و ويرانگری

(دسمبر 2003)


ضياع دردناک
Anna Lindh

(سپتمبر 2003)
 


بهار بی دروغ
(مارچ 2003)

 


يک سال بعد از
 شهادت مسعود
(سپتمبر 2002)

 


حملهء تروريستی بر ايالات متحدهء امريکا
( سپتمبر 2001)

 


روز استقلال کشور
( اگست 2001)

 


تخريب مجسمه های بـــــودا
(مارچ 2001)

 


روز آزادی
(اگست 2000)

 


 

 

 

 

 

 

 

 


مناسبت ها و گـــزارش هــا

 

 

درگذشت رازق فانی، شاعر نام آور کشور

روحش شاد و يادش گرامی باد


شهادت مظلومانهء اجمل نقشبندی
خبرنگار آزاد افغان


نيکوداشت از کار و آثار رازق فانی
در ايالت ورجينيا / ايالات متحده امريکا، دسامبر 2006

 


بزرگداشت از کارنامه های فرهنگی داکتر اکرم عثمان  به ابتکار
افغان رساله در شهر تورنتو ـ کانادا


 به مناسب  بزرگداشت از هفتصد و بيست و يکمين سـال درگذشت حضرت مولانا جلال الدين بخلی و قدردانی از کارنامه های ادبی ــ فرهنگی داکتر اکرم عثمان
 به ابتکار کانون فرهنگی آشيان


قدردانی از کارنامه های زنده ياد پروفيسور عبدالاحمد جاويد


جلسهء سالانه انجمن معلمان
زبانهای مادری دری و پشتو در سويدن

 

 

 


 

صفحهء اول