شهباز ایرج

به یادت می‌شود یک روز بارانی به دریا ختم
به این صورت برایم می‌شود هر روز دنیا ختم

غروب، آفاق، روی آوردن مرغان دریایی
به قرآنی که می‌کردیم در حال تماشا ختم

مبادا از تلاوت بوی خاموشی و مرگ آید
برای زندگان آیا نباید کرد برپا ختم؟

به زیبایی قسم، هر ماجرای عشق در دنیا
شده زیبا شروع، اما نگشته هیچ زیبا ختم

به تنهایی، شبیه نقطه در پایان یک جمله
که مضمونش تو باشی، سال‌ها شد هستم اینجا، ختم

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *