محبوس بین کالبدی رو به نیستم

Dec 1, 2019 | بخش ادبی, شعر و ادبیات

سخی ظفری

محبوس بین کالبدی رو به نیستم
در این جنازه‌خانه مگر چند زیستم؟

دنیا چه داشت پشت نقابش که من در آن
از لحظه‌ای که چشم گشودم؛ گریستم

بیهودگی گرفته همه هستی مرا
تنها در این کویر به دنبال چیستم؟

با صورتی که رنگ بدل می‌کند مدام
می‌ایستم مقابل آیینه: کیستم؟

من یک امید سوخته‌ام ای تمام‌سبز
با من بگو چگونه به پایم بایستم؟

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *