کمی باران …

Dec 1, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

حمیرا نکهت دستگیر زاده


صد کویر آورده ای اکنون کمی باران بیار
اندکی آواز بر پهنای نیزاران بیار

اینقدر آزردگی و اینقدر یاس و هراس
روزنی بر تیره گیِ شام عیاران بیار

بر طلوع مردمی و بر نمای همدمی
از نها نگاه زمان پیغام بیداران بیار

سرخی تب برتن این کوچه ها جاریست های
خیز، طوفانی به منزلگاه جباران بیار

 کیست فرمان میدهد تا سینه ها سینا شوند
آتشی بر سامری ها و سبکساران بیار

 ناله ها در دهشت این دره ها گم می شوند
آیتی از چشمه های روشن انگاران بیار

دست ها از آستین های زمین بیرون شوند
ختم این دوران دون را مژده بر یاران بیار

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *