روح الامین امینی


***************

در را گشودم پشت در، جای تو خالی بود
تنهاییم در پشت در، مرگِ مثالی بود

یک قاب خالی -عکسِ من بر روی دیواری-
گل‌های آغوش تو هم بر روی قالی بود

همراه با ابری سفر کردی که می‌بارید
عکس تو در آغوش دریا احتمالی بود

ای روح عرفانی؛ تنِ انسانی زیبا
دنیای من یک جملۀ سختِ سوالی بود

در ذهن آغوشم صدایت نغمه‌ای آرام
گاهی خراسانی ولی گاهی قوالی بود

دنیای سردت گرم شد در بین یک آغوش
یک روح سرما خورده‌ هم در آن حوالی بود

در خانۀ آیینه تصویر تو را دیدم
آیینه در آیینه در آیینه عالی بود

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *