شریف سعیدیگرگ

برای گرگ چه بهتر ز برفِ قله و باد
شَوَم به قله‌ات ای ماه هرچه بادا باد

عروس کوه شود لخت‌وعور از بهمن
اگر که غلت زند روی برف گرگی شاد

به کوه گرگ و دو خرگوش خواب رفته به برف
به قله ابر و جهان غرق در مِه و آزاد

دو گرگ ماده و نر می‌دوند تا قله
چه باک اگر که پلنگی ز قله ای افتاد

من و تو زاده قهر طبیعتیم و خوش است
اگر که زوزه کشیدیم و دره شد فریاد

به قعر برف به قهر شب زمستانی
دو مست نعره کشیدیم و شعله‌ور شد باد

2019.11.01/ 10 آبان/عقرب 1398

اوپسالا سویدن

LÖR 18:48

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *