پیراهن سیاهتان لکه بر نمی دارد

Nov 5, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

سید عاصف حسینیپیراهن سیاهتان لکه بر نمی دارد

رئیس جمهور نحیف

معده اش درد می کند

پزشک حاذق عبدالرحمن کو؟

ملا عمر می میرد

در ارگ فاتحه می گیرند

یکصد نفر – که نه “ملا” یند، نه “مجاهد” –

تکه تکه می شوند

آمار سازمان ملل افزایش می یابد

پیراهن سیاهتان

با این خون ها لکه بر نمی دارد

لُنگی سیاهتان

دسترخوان جزیه و بردگی

با هر انفجار در کابل

در “اسلام آباد” دم می جنبانید و

در “بن” اتن می اندازید

پیراهنتان سیاهتر از آن است که لکه بردارد…

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *