غزل ـ لیمه آفشید

Oct 7, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

لیمه آفشید

**********

کجا بیابمَش امروز در کجای اتاق
که رفت و گم شده در خویش محتوای اتاق

کجا بیابمش آنجا کنار پنجره نیست
صدای شیهه ی باد است و پــرده های اتاق

که می پرند و فقط باد سرد می آرند
دوباره زخم و ترک خورده دست و پای اتاق

دوباره بی من و بی تو دوباره تنها شد
دوباره پر شده از حال بد هوای اتاق

تویی که رفته تا دور ها نشانش نیست
منی که کشته خودش را در انتهای اتاق

و تا به مرگ همین یک نبود فاصله بود
ببین که مردی و مردم ببین که… وااای اتاق

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *