چمدان خوش‌بخت

Oct 7, 2019 | بخش ادبی, شعر و ادبیات

اجمل بینا

آخرش دست تو را دست دگر می‌گیرد
آه! از حال دل مرد که در می‌گیرد

خودکشی بهتر از آن لحظه که از ناچاری
مرد دندان خودش روی جگر می‌گیرد

چمدان تو چه خوش‌بخت تر از دستانم
لااقل دست ترا حین سفر می‌گیرد

و حسودم به لباسی که تو را بیش از من
هرقدرها که دلش خواست به برمی‌گیرد

دستِ لطفی که مگر هیچ‌گهی از ما نیست
دست‌های منِ بدبخت مگر می‌گیرد

گله از دست قضا نیست، خودت مسئوولی
جای خالیِ ترا درد اگر می‌گیرد

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *