رفیق من

Oct 7, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

زینت نور

**********

به دنیا نیامده بودم

که تو بمیری

در صف تابوت‌های پشت سرم

در صف تابوت‌های روبه‌رویم

هیچ فرشته‌یی نبود رفیق من

هیچ فرشته‌ی خوبی

که نام ترا

بعد از من بنویسد

زنده یاد عمران راتب

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *