غزل

Sep 23, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

ابراهیم امینی


غزل

حیف، ای گله کفتار، صفم یک‌نفره است
لشکر کف به سر و سر به کفم یک‌نفره است

جور شد راه سرم با قسم همراهی
بعد از این هر چه بلافم هدفم یک‌نفره است

می‌زنم دور در این دایره تا جان دارم
دوستم دست نگهدار، دفم یک‌نفره است

یک و دو کم کن و از دور تماشاچی باش
قتلگاه طرف بی‌شرفم یک‌نفره است

پس بخوابید یگان گوشه بی‌شبنم‌تر
بالش و بستر سخت صدفم یک‌نفره است

هر کسی رفته به عیاشی خود خوش باشد!
اسب من کو که در این صحنه صفم یک‌نفره است؟!

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *