آیینه می داند

Sep 23, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

فردوس اعظم
تاجکستان


آیینه می داند

حجم بارِ گرد را آیینه می‌داند که چیست
غصه و اندوهِ دل را سینه می‌داند که چیست

رنگ باهم بودن ما رنگ سبز زندگیست
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﻝ ﺑﯽ ﮐﯿﻨﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺴﺖ

ﺭﻓﺘﻦ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﻫﻢ، ﯾﮏ ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﺗﻠﺦ ﺑﻮﺩ
مردن فرزند را تهمینه می‌داند که چیست

هیچ‌کس اندوه تنها بودنت را حس نكرد
اشك چشمت را غم دیرینه می‌داند که چیست

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *