کتاب موسیقی اصیل هزاره

Sep 2, 2019 | بخش ادبی, نقد و نگارش, هنر و ادبیات

وحید قاسمی


********

کتاب موسیقی اصیل هزاره ( کتاب کامل به صورت پ د اف) 

معرفی این کتاب ارزشمند را به قلم نویسنده و محقق توانای کشور جناب آقای جواد خاوری را می توانید در همین شماره بخوانید.

موسیقی اصیل هزاره

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *