خشکسال عاطفه

Sep 2, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

عیسا بهشام


********

پوچی فرا گرفته غزل ساز پیر را
گم کرده در نهایت این شب مسیر را

ارسی پیام آور صبح و سپیده نیست
دنیای ما گرفته به خود رنگ قیر را

بشکسته باد! دست قفس ساز پیر شهر
حتا ببسته راه صدای اسیر را

در حوض اشک کودک لت خوردهٔ یتیم
دیدم شکست یک دل دایم صغیر را

در خشکسال عاطفه شاعر شکست خورد
دنیا زمام داده کسان شریر را

ای کاش! مهربانی دریا فرا رسد
کم کم بهار تازه ببخشد کویر را

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *