جشنواره جهانی سینمایی سماع در سویدن

Sep 2, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

یازدهمین فستیوال جهانی سینمایی سماع در سویدن
13 تا 15 سپتمبر 2019


برنامۀ فستیوال

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *