تو را یاد میکنم

Sep 2, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

عبدالجبار سروش


********

تو را یاد میکنم

هر لحظه بی بهانه تو را یاد می‌کنم
هم روز، هم شبانه تو را یاد می‌کنم

از وصل آب تا لب جو خنده میکند
ای خوشترین ترانه، تو را یاد می‌کنم

مرغ مهاجرم، که از این سوی فصلها
آه، ای وطن چو لانه تو را یاد می‌کنم

منظورم از وطن تن وجان عزیز توست
بنگر، چه شاعرانه تو را یاد می‌کنم

از کوچه… کوچه_کوچه نفس میکشم تو را
در خانه… خانه_خانه تو را یاد می‌کنم

با یاد آن زمانه، که از ما گذشته است
بر قصد این زمانه تو را یاد می‌کنم

شاید تو هم همیشه مرا یاد می‌کنی…
چون من، که جاودانه تو را یاد می کنم

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *