(…تاریخزده)

Sep 2, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

حسیب نیما(تاریخ زده)

در من شکسته دیگر، انسان وقت کهنه
خوشباور قدیم زندان وقت کهنه

من معبدم ، که در من چیز مقدسی نیست
جز عشق ، روبروی شیطان وقت کهنه

تنها منم مقابل، با موج ها و صخره
نه نوح قصه سازِ توفان وقت کهنه

[بیهوده روز نو شد ، باروت بسته مردی
فریاد و انفجارِ ارزان وقت کهنه…]

در باورم نگنجد، تقدیس قتل انسان
بوی خدا ندارد ، ایمان وقت کهنه

حوا ! برقص آزاد ، ای ابرِ درد بر دوش
تا ختم رعد و برق و باران وقت کهنه

با یک تفنگ و لبخند ، بیگانه یی به تکرار
کابوس خانه ام شد ، مهمان وقت کهنه

یک عمر درد و دوزخ ، خواب بهشت ممنوع
تاریخ زخم تازه ، درمان وقت کهنه

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *