غزل

Aug 11, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

عیسا بهشام


********

غزل

خبر رسیده تبر ها انار را کشتند
نماد این دل کم بخت و زار را کشتند

دوباره پنجره مسدود می شود انگار
درون باغ حویلی بهار را کشتند

برای عاطفه اخطار می رسد هر شب
به سرزمین سیاهی وقار را کشتند

عزا به ایل رهایی دوباره رو آورد
چریک زخمی این کوهسار را کشتند

امام تیرهء شب های نحس فتوا داد
چراغ روشن این روزگار را کشتند

رسول فاجعه کشتار را روایت کرد
به وحی حادثه پروردگار را کشتند

خبر رسید که لیلای شهر عاشق شد
برادران تنی هم نگار را کشتند

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *