به دختر پنج ساله ام

Aug 11, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

کریمه شبرنگ


********

به دختر پنج ساله ام

ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺍﻓﺸﺎﻧﯽ
ﻣﻦ هم ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮﺩﻡ
ﺩﺭ ﺳﻦ ﺗﻮ؟

***

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *