امواج موزون

Jul 29, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

شهزاده سمرقندی


********

امواج موزون

 

حال مان خوب است و باز

از هم دلبري مي كنيم،

در امواج موزون تركي

كه ماهيان يونان قديم

هنوز جوان – جوان با سبك نياكان

طعمه مرغان دريا مي شوند.

 

سعادت، سوار نسيم از خليج فارس

آمده است با خبر تازه

كه هان! بي خبران!

زندگي همچنان زيباست!

 

 

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *