چند شعر کوتاه

Jul 15, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

عزیز الله ایما


********

غروب

بانگِ مغرب

پروازِ کبوتران

آفتابِ پشتِ کوه

 

رؤیا

در زندان

رؤیای مان

آزادی بود

 

بدرود

نگاهش

روایتِ تلخِ تنهایی داشت

رفت

 

زیستن

نمُردم به آسانی

تن به سختی زیستن دادم

 

عبور

نسیم کوهستان

عطرِ گل‌های کوهی

کسی از بلندا می‌آمد

 

راز

انگار

گران‌بها گهری در شتاب گُم می‌شد

آهسته می‌خرامید

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *