وسوسه انگیزترین موسیقی

Jul 15, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

فردوس اعظم ( تاجکستان)


********

وسوسه انگیزترین موسیقی

دست آیینه به چشم تو ﺻﻔﺎ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺍﺳﺖ
مگر آتش به نگاه تو جلا ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺍﺳﺖ؟

هوش هر رهگذری رفته خدایا، نکند
شیشه عطر، در آن زلف رها ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺍﺳﺖ؟

پیش چشم تو که سرچشمه اشعار تر است
ﺁﺑﺮﻭﻯ ﻫﻤۀ حادثه ﻫﺎ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺍﺳﺖ!

دختر ماه، پری­چهرۀ رویای جنون
این همه جذبه کسی در سر و پا ریخته است؟

لهجه ات وسوسه انگیزترین موسیقیست
عشق در نای تو صد شور و نوا ریخته است

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *