پیوند ها …

Jul 1, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

زینت نور


**********


پیوند ها …

مثل هفت‌تیرهای خالی

خسته از تیراندازی کنار هم دراز می‌کشیم

و به سربازان می‌اندیشیم:

که از خون ما نبودند

از تبار ما نبودند

و به پیوند دورمان با گلوله‌ها

میان خون و گوشت کسی

به پیوند دورمان

با گلوله‌هایی که در خانه‌ی بیگانه

قادر به اندیشیدن نیستند

به گلوله‌هایی که نوستالژی

از آن‌ها شلیک نخواهد شد

من اگر برگردم

به سرزمینی بر خواهم گشت

که مال من نیست.

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *