به رادمردان

Jul 1, 2019 | ادبیات پارسی, بخش ادبی, شعر و ادبیات

راحله یار


به رادمردان!

به مرگِ حادثه فریاد می شوی یا نه؟
تو دادخواه پریزاد می شوی یا نه؟

براي دختر بلخي که تلخ مي گريد
بلوغِ قامتِ شمشاد می شوی یا نه؟

براي او که دهانش به مشت مي کوبند
قیامِ قامتِ پولاد می شوی یا نه؟

به نام مذهب و قوم و قبیله طُفره مرو
شرار در شب بيداد مي شوي يا نه؟

هزار سال دم از شعرِ عاشقانه زدی
به خاره تیشه ی فرهاد می شوی یا نه؟

چو عقده در دلِ تنگم گره گره شده ای
چو نعره از لبم آزاد می شوی یا نه؟

به هر کرانه قدم می نهی به چرخشِ باد
تو در مقابله با باد می شوی یا نه؟؟؟

من از کنایه و از استعاره خسته شدم
بگو از این همه آزاد می شوی یا نه؟

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *