اشارت

Jul 1, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

شریف سعیدی


**********

اشارت

خطوط سرانگشتانم

بزرگ‌راهانی است

کشیده بر کمر منظومه‌ها

نگاه می‌کنم به سرانگشت اشاره‌ام

و سر گیجه می‌گیرم

از ماشین‌های تابوت‌کشی

که جهان را

به اشارتی دور می‌زنند

۲۸ جون ۲۰۱۹ تاشکند

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *