از پشت میله

Jun 24, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

قدیر روستا


**********

از پشت میله

ازپشت میله ها

   ‌                پرباز میکنم

در کوچه های تیره و تاریک

لبهای خشک و خسته را

دروازه های بسته را

با کلیدِ نغمه وترانه

من باز میکنم.

از پشتِ میله ها

تا  دورِ دورِ دور

تا قله های نور

پرواز میکنم.

از پشت میله ها

یک خطِ شیریِ شعرِستاره را

آغاز  میکنم.

باز نویسی از مجموعهُ گمشدهُ “مربعِ آزادی “محصول سالهای غربت در آلمان (۲۰۰۱  –  ۲۰۰۶)

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *