چند شعر کوتاه

Jun 23, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

عزیز الله ایما


**********

چند شعر کوتاه

گذشتن

پیرمردی از پل گذشت

نوجوانی از جان

در هنگامۀ جنگ

تماشا

همه سوار می‌گذشتند

تنها من

برای دیدنت پیاده شدم

شب

آمدم

خواب بودی

رفتم

بیدار نشدی

وعده‌گاه

تمامِ کوچه را گشتم

نبودی

گریسته برگشتم

فاصله

میان ما

دو نفس فاصله است

اول و آخر

یأس

وایِ دلم

به آن دیوارِ سنگی سخت

نچسپید گِلم

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *