غزل عاشقانه

Jun 17, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

راحله یار


**********


غزل عاشقانه

اگر که بی تو مرا آب می برد ؛ ببرد
گلوی گرم مرا گرگ می دَرد ؛ بدَرد

بگو به هرچه سگ هار می جفد؛ بجفد
به شاخه های دلم جُغد می پرد ، بپرد

ستاده پای غزل عاشقانه خواهم مُرد
به روی گورم اگر باد می چَرد ، بچَرد

بهشت جای تو و مغز های بیمار است
بگو که سهم مرا شیخ می خرد ؟ بخرد!

کناره شو رۀ آزادگان عشق نبند !
زبان ریشه ندانی به ریش خویش نخند

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *