سوگواریی پرستار

Jun 17, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

اسحق نگارگر


**********

شعر از میری الیزابت کولرِج شاعرۀ انگلیسی که از 1861 میلادی تا 1907 میلادی میزیست

The nurse’s lament

,The flower is withered on the stem

. The fruit hath fallen from the bough.

. None knows nor thinks of them

.There’s no child in the house now

*************************

,The bird that sang sings no more

?Where is the bonny lark

?When shall I behold my dear

?The fire is out, the house is dark

 

میری الیزابت کولرِج شاعرۀ انگلیسی ـ عکس از ویکی پدیا


ترجمه از اسحق نگارگر

سوگواریی پرستار

ســـــــــوارِ ساقــــــــــــــــه اش گُل بود وپژمُرد

فــــــــــــرو افتـــــــــــــــــاد میـــــوه از سرِ شاخ

نمی ســـــــــــوزد دلِ کـــــــــس بهـــــــــــرِ آن دو

صـــــــــــدای کودکــــــــــی نایـــــــد ازاین کـــــاخ

***********************************

دگــــــــــــر دربــــــــــاغ مُـــــــــرغِ نغمه خوان نیست

چکــــــــــــاوک هــــــــم غزل را بُــــــــــــرد از یـــاد

بگـــــــــــــو دل درچـــــــــــه بنــــــــدد شاعرِ شهــــــر

که آتــــــــــــش مُـــــــــــــــرد وگُلشن رفت بـــــــــرباد

13 جون 2015 میلادی
برمنگهــــــم

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *