غزل

Jun 16, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

سخی ظفری


**********

سفر گزیدی و این سکه روی شاد نداشت
که هر دو روی برای تو جز تضاد نداشت

سفر کشاند تو را سوی جاده گام به گام
به سمت خانه ولی جاده امتداد نداشت

به سمت خانه دویدی و کرد دورترت
ببین! زمانه به پاهایت اعتماد نداشت

نشد که با تو خداحافظی کنم، ای داد!
به این رسوم، سفر هیچ اعتقاد نداشت

تو رفته بودی و از کوه و دشت پرسیدم
زمان کوچ تو را هیچ‌کس به یاد نداشت

تو رفته بودی و از ابر و رود پرسیدم
دلیل کوچ‌ تو را هیچ‌کس به یاد نداشت

امید آخر من باد بود و آمد، آخ!
کجا تو رفته‌ای؟ احوالی از تو باد نداشت!

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *