گونگ فرياد ـ شعر پشتو

Jun 10, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

سلیمان لایق


******

گونگ فرياد

د جوزا لمر چې لویدیځ پلو ته ړنگ شي
د جرمن وطن په نور کې رنگارنگ شي

چې وږمه یې په بربنډو نجونو پریوزي
د جنت نفس له رخې ورته تنگ شي

هر سبا رنگونه اوري په وریځو
گرد آسمان د لمر د سین په څپو رنگ شي

مست نسیم چې خوځوي د گلو څانگې
چاپیریال د حسن او مینې یو آهنگ شي

جرمني چې په اغزیو لاس راکاږی
یا خاټول شي، یا گلاب شي، یا لونگ شي

دا زموږ وطن د چا ښیرا گټلی
چې د سولې غږ پرې وشي هغه جنگ شي

دغه څه فتنه په موږ باندې اخته ده
چې چونجی زموږ وهلو ته نهنگ شي

جاپاني هزاره گان د جهان واک کا
افغانی هزاره مټکی د تبنگ شي

پښتانه ته که بخت وخاندي په سهو
یا په نس د چا مزدور شي یا ملنگ شي

د وطن چیغه چې باسم له گوگله
په مرۍ کې مې د شعر فریاد گونگ شي

۱۹-۳-۱۹۹۵ ولفرات

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *