همزادِ من

Jun 10, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

سيّد ‌نقي‌عبّاس «کيفي» ـ هندوستان


******

همزادِ من

 

جاگزینم می شوی؟ همزادِ من!
لحظه ای اندر خراب آبادِ من؟

لحظه ای، من جای تو؛ آرام و سرد…
لحظه ای، تو گرمیِ فریادِ من

لحظه ای با خوب و زشتم همنشین
لحظه ای با سعد و نحسم یادِ من

روزها در جست وجوی خود، هلاک
تا سحر گریانِ روحِ شادِ من

نیست سنگین شرطِ پابندی غم؟
هان، بگو، ای دیگرِ آزادِ من!

مثلِ من هر لحظه خود را می کُشی؟
بهرِ نان و خندۀ اولادِ من؟

ای تو تنها یار و تنها دشمنم!
از همان سرلوحۀ ایجادِ من

زیستی مانندِ » مرگِ ناصری «
ای خودِ پنهانِ من! همزادِ من!

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *