قصه چرچرک

Jun 10, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

رفعت حسینی


******

قصه چرچرک

 

                      قصه ها

چرچرک می خواند باز

بی که یکدم نفسی تازه کند .

*

من بیاد پوچی وهیچی وتکرارش

                               درسرزمینم

                                        می افتم.

*

قصه های چرچرک را شاید باد

می برد سوی دیارم که بران تیغ حکمفرمایی دارد .

برلین ، ۲۰۱۹

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *