( بی مخاطب  …)

Jun 10, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

آمو فردایی


******

( بی مخاطب  …)

بیایی اضطرابم را برایت گریه خواهم کرد
شب بی ماهتابم را برایت گریه خواهم کرد

کسی در شب برای آفتابم دار می بافد
پریشانی خوابم را برایت گریه خواهم کرد

وکوچ تلخ دریا را ندانستم ، بیایی تو
شگفتن در سرابم را برایت گریه خواهم کرد

نیستان مرا هر عاشق شوریده میداند
سکوت بی حسابم را برایت گریه خواهم کرد

اگر با برگ سبز خنده یی برلب ، بیایی تو
خزان بی نقابم را برایت گریه خواهم کرد

اگر یکشب بیایی ، با چراغ روشن عشقی
تمام آفتابم را برایت گریه خواهم کرد

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *