شهمات

Jun 2, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

سید ضیاء الله سخا


******

شهمات

هركس قلم به دست بگيرد دبير نيست

هر متن پُر مغالطه ى دلپذير نيست

تنها كلاه، هيبت شاهى نمى دهد

هر دلقكى كه تاج گذارد، امير نيست

بايد دلى و زَهره ى شيرى به سينه داشت

هر عنترى كه يال برآرد، كه شير نيست

گيرم شغال نعره كشد در شب سياه

بيچاره گُشنه است، شجاع و دلير نيست!

تختى كه روى گرده ى مردم بنا شود

بالين خفت است، به قرآن سرير نيست

مات است شاه، تخته ى شطرنج را ببند

ديگر مجال حركت فيل و وزير نيست!

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *