سیما و ساختار حوزهٔ ما دگرگون ساخته می شود!

Jun 2, 2019 | بخش اجتماعی, بخش تاریخی, بخش سیاسی, نقد و نگارش

 دکتور سید حمید الله روغ

 به اوضاع جاری وطن چگونه بنگریم؟

گفتار بیست و یکم 

سیما و ساختار حوزهٔ ما دگرگون ساخته می شود!مجالس مکه و ماسکو اُسوه های یک صلح نزدیک شونده را ترسیم نکرده اند؛ صلح یک «خواندن مجلسی» نیست!

مجلس ماسکو پیام و پیامد روشنی نداشت؛ در مجلس ماسکو کسی چیزی نو نگفت ؛ طی کشمکش هایی که رخ دادند، یگانه چیزی که معلوم شد این بود که حلقهٔ اصلی زنجیر سست تر شده می رود؛ این حلقه سست تر شده  می رود که گویا جناب کرزی سکان طالبان را در دست داشته باشد.

جناب سیاف، یک وختی، یک گپ زد که چند زانو چقر است : «مجاهد ره که در آب هم پرتی، زنگ نمی زنه!!»  سیاف اما نگفت که مقصدش از «مجاهد»  کدام است؟ و مقصدش از «آب»، کدام است!؟

جنرال دنفورد گفت تا خطر تروریزم باقی است، امریکا در افغانستان باقی می ماند! جناب پاسکو بار دیگر تاکید کرد که استقامت اصلی جنگ بر علیه داعش معطوف می شود؛ بارچالانی جنگ از یالان طالبان گرفته می شود و بر پالان داعش سوار کرده می شود؛

طالبان گفتند به جنگ ادامه می دهیم! و این در حالی که طالبان در گشودن یک جنگ جبهه یی صولاً ناکام شده اند! قطعهٔ سرخ طالبان درغزنی نابود شد؛ طالبان آخرین  ظهورات خود را به نمایش می گذارند، تا در یک جای راحت تری در نظام قدرت، در افغانستان، منجذب شوند؛

در مجلس مکه گفتند که جنگ افغانستان حرام است! از مکه چند بار این آذان کردند، اما جناب حکمتیار گفت که از من می باید که استیذان کردند؛ حکمتیار گفت که انتحاری «بیلکل» شرعی است!

از جانب دیگر دور هفتم مذاکرات دوحه هم در پیش است؛جناب داکتر خلیلزاد به تسریع جریان مذاکرات تاکید کرد؛ و گفت هدف امریکا تشدید خشونت نیست؛

در آلمان خانم میرکل صدراعظم آلمان، جناب پامپیو وزیر خارجهٔ امریکا را بحضور پذیرفت؛ در مذاکرات دو جانب موضوع گفتگوی بین الافغانی هم منعکس بود؛ یعنی این ملاقات خطوط کاری «بُن سوم» را دقیق ساخت؛

«بُن سوم» یک اجلاس مهم خواهد شد؛ زیرا نقیصهٔ اصلی مذاکرات دوحه و مسکو این بوده است که این دو مجلس خانهٔ حاضری دولت افغانستنان را قید کردند؛ حرکات این دو مجلس برای غیرحاضر نشان دادن دولت افغانستان در مذاکرات، به سوء قصد علیه دولت افغانستان تعبیر شد؛ مجلس بن سوم این نقیصه را ندارد؛ و علاوتاً بُن سوم، از موضع تصحیح اشتباهات بُن اول، و بُن دوم، دایر می گردد؛

جنگ ادامه می یابد! جریانات حاضر بر تداوم حالت جنگ متکی هستند؛ مجموع ساختار های کنونی طوری عیار شده اند که جنگ ادامه دار شود؛ یونس از خاطر این گپ خود قانونی شد که گفت:«جنگ های ما بخاطر صلح بوده است!»

جنگ ادامه می یابد، چون هنوزبه جنگ های جاری ضرورت است تا بتدریج  واحد های ساختاری سیاسی کنونی در این کمربند جابجا شوند؛ دو همسایهٔ ما ایران و پاکستان درآستانهٔ این جابجایی قراردارند؛ زانگوی این تحولات، نا امنی مداوم منطقوی است؛

و جنگ ادامه می یابد، چون ما افغانان تاکنون هم یک دکترین اثرگذار که بتواند یک چرخش منطقوی از جنگ بسوی صلح را در مقام برتر قرار بدهد، به میدان نکشیده ایم؛ افغانستان فقط با اتکا بر مقام ژیوپولیتیک خود می تواند چنین یک دکترین اثرگذار را به پیش بکشد؛ درجای دیگر به تکرار مستدل می سازیم که چنین یک دکترین اثرگذار«نظریهٔ حوزهٔ تمدنی ما» است؛

بهر حال! دو گپ غلط است:

یکی این که بگوییم دو پروسه، جداگانه درجریان است: یکی در ماسکو؛ دیگری در دوحه؛ این غلط است؛ پروسه های ماسکو و دوحه از یک چوبخط خط می شوند؛

دیگری این که بگوییم ترکیب کنفرانس ماسکو، ترکیب کابینهٔ آینده افغانستان است؛ این غلط است؛ترکیب مجلس ماسکو مجلسی بود، نه سیاسی!

در کابل اتهامات دربارهٔ فحشا در درگاهِ مقامات، داغ ساخته شده است؛ در این که این یک شگرد انتخاباتی است، هیچ تردیدی نیست! اما در حاشیهٔ این مسأله سه تذکر لازم است:

یکی این که اصل برابری حقوق زن و مرد؛ و آزادی زنان؛ و تفویض مناصب به زنان صاحب صلاحیت، و دفاع از برابری زن و مرد در مقابل قانون، هیچ نسبتی با فحشا ندارد!

دیگری این که شیوع، تا حد زیاد اجباری،  فحشا از پیامد های جنگ دوامدار، و از پیامد های حضور خارجی در افغانستان است!

سوم این که مسألهٔ ناموس در میان افغانان یک مسألهٔ اصولی زندگی است؛ و بهیچ وجه مجاز نیست که  چنین اتهامی سهل گرفته شود؛ بدون تردید، و «بهر قیمت»، این لکهٔ ننگ از ارگ، و از مقام ریاست جمهوری، باید زدوده شود؛

داکتر اشرف غنی امرکرده است که سارنوالی این اتهام را تحقیق کند؛ و جناب داکترعبدالله عبدالله سخن بسیار بجایی گفته است:

« راه حل سپردن به چنگال رشوتخوران نیست … هنوز روی سیستم قضایی ما همو اطمینان بمیان نیامده که مردم افغانستان قناعت کنند»

سوال این است که این رهنمایی بسیار شرافتمندانهٔ جناب داکترعبدالله چرا جدی گرفته نه شود؟ و عملی نه شود؟

انتظار می رود که رییس جمهور هدایت اکید بدهد که هر چه زود تر، و کاملاً فوری، فهرست نام های زنان و دختران باعفت افغان که قربانی تجاوز به عنف ساخته شدند؛ اختطاف شدند؛ فروخته شدند؛ کشته شدند؛ و خودکشی کردند؛ با ذکر نام  عاملین و مقصرین این حوادث نشر شود؛ همه اسناد فحشا، در بارهٔ همه کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، علنی ساخته شود؛ وهمانطوری که جناب داکتر عبدالله بدرستی بیان کرده در برابر مردم و جامعهٔ مدنی افغانستان قرار داده شود!

درپاکستان احوالات اصولاً تازه ای در حال انکشاف است؛ که بنظر می رسد از اختیار ضبط احوالات بیرون می رود؛

قیام گستردهٔ «نهضت حمایت پشتون» که وارد چندمین ماه می شود، ارکان حاکمیت پنجابی در پاکستان را بلرزه آورده است؛ نهضت حمایت پشتون ادعا دارند که طالبان و سایر گروه های تروریستی شاخه های استخبارات نظامی پاکستان هستند که بمنظور سرکوب نهضت های پشتون و بلوچ در حوزهٔ پشتون نشین و بلوچ نشین جابجا شده اند؛ و نهضت حمایت پشتون ادعا دارد که وسیلهٔ ایدیولوژیک این تهاجم برعلیه پشتون ها همان «اسلامگرایی» است، که یک پروژهٔ بسیار محیلانهٔ استخباراتی است؛ و هیچ مناسبتی با دین اسلام ندارد.

پشتون ها قیام گسترده ای برای بیرون راندن واحد های ارتش پاکستان، و بیرون راندن  اسلامیست ها از نواحی پشتون نشین، براه انداخته اند؛ ارتش پاکستان مانند همیشه با لشکرکشی وبا بند وکشتار پاسخ داده است؛

محسن داور و علی وزیر دو رهبر مهم نهضت حمایت پشتون پس ازضرب وشتم زندانی ساخته شده است؛ همین اکنون تعداد کثیری ازپشتون های وزیرستان وسایرایجنسی ها به خوست وسایر ولایات پشتون نشین افغانستان عقب نشسته اند  

شایان توجه این است که پشتون ها، با یک خودآگاهی، خودِ پاکستان را زیر سوال نه برده اند؛ و به حیث منادیان یک ندای اصیل برای سرنوشت پاکستان ظاهر میشوند؛ علی وزیر گفت:«بقای پاکستان به موضعگیری مردم پشتون وابسته است!!!»؛ همزمان نهضت حمایت پشتون با وضاحت و صراحت شعار می دهد که «ما افغان هستیم!» و «ما خارکشی روی خط دیورند را نمی پذیریم!»

 

دومعضل اصلی پاکستان کماکان حل ناشده باقی مانده اند: بحران بسیار مهیب اقتصادی که هیچ راه حلی برای آن سراغ نیست؛ومشکل پاکستان با هند که پس ازانتخاب مجدد مودی، با شدت و حدّت بمراتب بیشتری،دوباره مشتعل شده است؛ مهم ترین سیاستمداران پاکستان درپارلمان، ودر برون از پارلمان، با جدیت تمام هشدار می دهند که پاکستان باردگر در آستان یک«بحران بنگال» قرارگرفته است؛

بنظر نمی رسد که بحران کنونی پاکستان، تصادفی باشد، ویا با یک تصادف هم بپایان برسد! در گفتارهای پیش تر نقل کردیم که نهاد های تحقیقی در پاکستان جنگ های خیابانی را پیش بینی کرده اند؛ بلاول بهوتو گفت که ارتش پاکستان شکر بکشد که پشتون ها تاکنون سلاح بدست نگرفته اند؛ نهضت حمایت پشتون هنوزهم اصرار دارد که قیام ایشان مسالمت آمیز و غیرمسلحانه است؛ اما این موقف می تواند هر لحظه عوض شود؛

مصادف به روز جهانی زبان پشتو، بگوییم: «غلی شانته اینکیلاب دی! بدلوی د زمانی رنگ!!»

مردم افغانستان ۴۵ سال تحمل کردند!!!

 

با این وضعی که هم اکنون ازکنترول گریخته است، کاملاً قابل فهمیدن است که پاکستان هم همه کارت ها را روی یک شماره به قمار گذاشته است: با استفاده از همه وسایل اشرف غنی از قدرت در افغانستان خلع شود؛ چون « پاکستان به غیر از غنی با هیچکس مشکلات ندارد!»

وضعیت ایران هر چه بیشتر جدی می شود؛ صف آرایی در میان ایران و سعودی همان مضحکه یی است که بجز خود ایران و سعودی همه جهان بر آن می خندند؛

بنظر می رسد ایران آخوندی جدی بودن وضع را درک کرده باشد؛ مبصرین ایرانی، مقیم مهاجرت در امریکا، اطلاع دادند که ظریف یک ملاقات طولانی با مقامات بالارتبهٔ قصرسفید داشته است؛ و همین مبصرین گفتند که ایران پذیرفته است که شرایط دوازده گانهٔ امریکا را بلاتأخیرعملی بسازد؛ طی خبر بعدی روحانی گفت که تسلیم نمی شویم اما برای مذاکرات محترمانه آماده هستیم. درمقابل جناب پامپیو اعلام کردکه برای مذاکرات بدون قید وشرط با ایران آماده است؛

 

ایرانی ها دانستند که منظور پریزیدنت ترامپ از این گپ که «ایران دیگر رسماً وجود نخواهد داشت»، این بوده است که امریکا ایران را تجزیه می کند؛ هرگاه عملیات امریکا علیه ایران آغاز شود، تهاجم اصلی متوجه اشغال بلوچستان ایران؛ و سیستان ایران؛ و خراسان ایران؛ و شاید کردستان ایران؛ خواهد بود؛ بدینگونه ایران تا ۴۰ درصد قلمرو خود را از دست خواهد داد؛

پامپیو گفت ایران دشمن اصلی است!! اهمیت ایران برای امریکا در این است که می تواند منبع تامین انرژی چین وهند از طریق زمین قرار بگیرد! هرگاه این مثلث وصل شود، نه تنها ایران ازمهار امریکا می گریزد، بل چین وهند هم در برابر امریکا موضع مستقل گرفته می توانند! اگر که با تمدید راه ابریشم چین می تواند خود را بی نیاز بسازد، اما هند نیاز بزرگ به انرژی وارده از ایران را نمی تواند دفع کند؛

گفتیم که ایران یک بخش مهم عساکر خود را در امتداد سرحدات افغانستان جابجا ساخته است؛ ایران کوشش کرده است تا تفاهم ترکیه وپاکستان را جلب کند؛ظریف با عجله به پاکستان سفرداشت تا اطلاع بگیرد که ازجانب سه پایگاه امریکا در بلوچستان کدام تهاجم برعلیه ایران آمادگی گرفته می شود، ویا نه؟!

علیرغم تمکین متملقانهٔ ایران، وبرعکس حدسیات خوشبینانه، چنین بنظر نمی رسد که امریکا از تهاجم به ایران صرف نظر کند؛ همین اکنون سه هزارکوماندوی امریکایی به عراق وافغانستان سوق شده اند که بدون تردید موظف می توانند بود که در عملیات علیه ایران شرکت کنند!

اگر چنین شود، پس بزودی نقشهٔ سیاسی ایران و پاکستان دگرگون خواهد شد!

پامپیو گفت که به غول چین لگد محکمی زدیم! و غول چین از درد بخود پیچید و دَور خورد و پس لگد محکمی زد: چین صادرات خاک های نادرهٔ خود را تا هفتاد فیصد کاهش داد! پیشرفته ترین رشته های صنایع در ارو\ا ۱۰۰ فیصد، و در امریکا ۸۰ فیصد، به این خاک های نادرهٔ چینایی وابسته هستند!!!

هیچ لازم نیست در این میان به سراغ مقصرین اصلی چراغ برداریم!

 

کاکا بادغیسی خود ما نوشت:

“این ماجرا خیلی هوشمندانه ‌تر از توطئه است. این کار قالب زدن ذهن آدم‌های دنیا به نحوی است که فکر کنند هیچ انتخاب و امکانی جز آنچه برسرشان می‌آید، ندارند…. نیرویی محرمانه و مخفی که تلاش می‌کند جهت حرکت جهان را تعیین کند.”

چلپاسک قرن۲۱، پای در یک کمربند گذاشته، وبا یک فکرعمیقاً سنجیده شده، چلیپا می کشد! مسألهٔ اصلی این است که تسلطی که پنج قرن پیش آغازشد، کماکان و بلارقیب ادامه بیابد! در این بزمگه بزه ، هیچ مهمان ناخوانده، اگر خوانده باشد، یا خواننده باشد، نماینده ندارد!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۰۲.۰۶.۲۰۱۹

يتطلب الانغماس في الثقافة العربية استكشاف جوانبها المتعددة. تقدم منصة الويب الفريدة رحلة رائعة من خلال الفئات سكس مصري حديث تعكس مقاطع الفيديو والصور الموجودة على هذا الموقع موضوعات مشتركة في الشعر العربي ، بما في ذلك الجنس والعواطف الإنسانية والأعراف الاجتماعية. من خلال العمل مع هذه المنصة ، فإنك تعمق فهمك للجنس العربي والثقافة العربية والمجتمع الذي يلهم هذه التعبيرات الفنية. سواء كنت عالما أو مبتدئا ، يقدم هذا المورد نظرة جديدة على الجنس العربي الديناميكي.

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *