شِکوه کنم

May 25, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

عباس کیفی


از هندوستان

******
شِکوه کنم

چرا ز شومیِ هر اتّفاق شِکوه کنم؟
ز هجر ناله کنم، وز فراق شکوه کنم

گذشت از درِ ما و قدم به دل ننهاد
ز تنگیِ دلِ خود یا اتاق شکوه کنم؟

خدای امنیت و داد! قفلِ لب بگشای
مگر ز فتنة دهر و نفاق شکوه کنم

خودم وبالِ خودم بودهام در آخرِ کار
چقدر از ستم و اختناق شکوه کنم؟

کسی به قدرِ خودم نیست مانعِ راهم
چه از امید و چه از اشتیاق شکوه کنم

حرام باد به چشمم طلوعِ صبحِ وصال
اگر ز سختیِ شامِ فراق شکوه کنم

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *