تصور طوفانی

May 13, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

روح الامين امينى


تصور طوفانی

کس در مساحت شب طوفانی ام
دستی به روی شانه بارانی ام نبود

آن سختِ دور رفت، وَ در آن شب غریب
هرگز کسی برابر آسانی ام نبود

حتی که باد و زلف تو بید و بیدسار
هم سنگ با مقامِ پریشانی ام نبود

حال مرا ببین که شدم کشته قاتلم
معشوق دوست داشته جانی ام نبود

دوری ز من چنان که ز دریا شد ابر دور
ماه تو در تصور طوفانی ام نبود

گشتم هزار بار ولی نام کوچکت
در خاطرات خسته طولانی ام نبود

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *