باختری گوگل

May 13, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

مسعود اطرافی


باختری گوگل

هر آینه اگر اینترنت ما قطع شود یا گوشی تلفنِ همراه ما گم شود مغز های ما توانایی حفظِ شماره تلفنِ خانه ما را هم ندارد!

(ابو جوجل[گوگل] ابنِ واتس‌اب[اپ] ابنِ فیسبوک)

[] در سال‌های دهه هفتاد و هشتاد میلادی، که تلفون همراه و اینترنت و… چیزها نداشتیم مغز ها را مجبور میساختیم اقلاً چند شماره‌ی ناقابلِ تلفن حفظ کنند.

(این از مبارزه‌ی مغز های تنبل با اسمارت‌فون ها)

[] گوگل هم مدیون است، اگر در اول یا آخرِ نامِ خود یک باختری اضافه نکند؛طورِمثال(باختری گوگل یا گوگل باختری)

هم‌سالانِ من به یاد دارند، که هرگاه میخواستند و میخواستیم در موردی معلوماتی را که هیچکس نمیدانست باید از استاد واصف باختری پرسید.

(این می‌شود گوگلِ زمانه‌ی ما)

[] چند روز است مغزِ سرِ ناقابل ما ERROR میدهد!

[] باز جای شُکر اش باقیست،که بدسکتر(Bad Sector) ندارد!

[] می‌گویند مغز آدمی معادل دوصدوپنجاه ملیون گیگابایت گنجایش حفظ کردن دارد، ما را بگو، که یک گیگابایت را پُر نمی‌کنیم!

(چند میخری؟ نو اش را دارم)

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *