تيغ تجلی

May 12, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

صوفی احمد علی قندهاری


    **********
غزل (دوازدهم)

تيغ تجلی

ای ساقی سرشار! بده بادۀ هو را
تا دور کند درد سر زشت و نکو را

از آمدن حضرت ليلا جرس دل
زنهار که او گم نکند راه گلو را

زان سو که خورد تيغ تجلی تو بر دل
حاشا که مسیحا نکند بخيۀ او را

صد محشر عظما گزد انگشت ندامت
در عشق اگر شرح کنم يک سر مو را

آن را که دم تيغ شد انگشت شهادت
سرچشمۀ حسن ازلی ساخت وضو را

عکسم بوجود آمده ز انوار جمالش
جز حسن نکويی نسزد درد نکو را

يک سر ز خودی رفتن احمد بود اين بس
لبريز بفرما ز کرم جام و سبو را

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *