پس از دو روزِ پی‌در‌پی

Apr 28, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

عزیز الله ایما


پس از دو روزِ پی‌در‌پی

در شعارِ گذار و اقتدار

پُل به پُلچرخی و پُلیگون رسید

کابل به تکبیرِ تکرارِ جزیرۀ خون

در دوزخِ دو اردیبهشت

آدم‌هایی که از آگاهی سخن گفتند

و حواهایی که سرکشی کردند

سوختند

بخوان، هی بخوان، دو روزِ پی‌در‌پی بخوان!

در افقِ خونینِ فاجعه آن خطِ سرخ و سبزِ مایل به سیاه را

هنوز بر فرازِ برجِ سوختۀ جنایت درفشی بلند است

تماشا کن پرچمِ سپیدِ لااله را!

«بخوان!»

انگار بانگ می‌زند فرشته‌یی از خاک

واپسین آیتِ از یاد رفته را:

بهشت جای ریاکاران است!

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *